Att vara och leva med högkänslighet

Blir du lätt störd av oljud? Påverkas du av andras sinnesstämningar och har ett stort behov att egentid för att ladda om?

Att vara så kallat högkänslig kan vara både en sårbarhet och en stor gåva.

Medans alla runt om kring dig verkar ha kul på festen så känner du hur all energi sakta rinner ur dig. Det är för stimmigt, högljutt och stökigt, och det enda du kan tänka på är att du måste ut. Du måste få en stund för dig själv i en lugnare och tystare miljö för att andas och ladda batterierna.

Att vara högkänslig kan vara en prövning om man inte lär sig hantera överflödet av känslor. Vi kontaktade Helena-Magdalena för att få hjälp att reda ut begreppen.

Kan du berätta lite kort vad det innebär att vara högkänslig?

Att vara högkänslig är ett personlighetsdrag, dvs ingen störning, brist på något utan helt enkelt ett sätt att vara på. Vi som är högkänsliga (ca 15-20 % av alla människor och djur, oavsett kön) är mer djupa och själsfulla.

Det innebär att vi tar in många fler intryck, känslor mm och vi tar även in saker och ting på ett djupare plan. Därför behöver vi mer tid för bearbetning och reflektion, då inte mycket går oss förbi.

Kan du ge exempel på tecken/egenskaper hos en högkänslig person?

Jag hänvisar här till Elaine N Aron som skrivit bland annat Den högkänsliga människan. Hon beskriver högkänslighet på ett konkret och tydligt sätt och bland annat använder hon begreppet DOES; D – djupare bearbetning, O – vi kan bli överväldigade av alla intryck, E – vi har stark emotionell mottaglighet och empati och S – vi uppfattar även det subtila.

Vi upplevs som djupa, tänkande och reflekterande människor. Vi har lätt för att lära oss och minnas saker. Vi känner av stämningar i rummet och vi känner av hur människor omkring oss mår. Vi är mycket empatiska och många arbetar med att hjälpa människor på olika sätt. Andra är författare, musiker, konstnärer eller har andra kreativa uttryckssätt.

Är högkänslighet ett begrepp som är allmänt vedertaget? Eller hur upplever du att samhället ser på det idag? Finns det förståelse för en högkänslig person?

I Sverige är inte HSP (Highly sensitive person) ett vedertaget begrepp ännu. Vi lever i ett samhälle där känslighet inte riktigt får plats, i skolan får vi till exempel lära oss mycket, men inte hur vi hanterar våra känslor. Därmed är förståelsen inte heller så stor, det är därför jag brinner för att sprida information om högkänslighet så fler kan förstå sig själva och skapa större harmoni i sina liv och även ha lättare för att få andra att förstå.

Jag märker, hos framförallt, våra unga människor hur tufft det är att vara högkänslig och inte få rätt hjälp med att förstå sig själv, självkänsla och verktyg för att hantera sig själv på bästa sätt. Vi är ofta känsliga för kemikalier så om vi till exempel går till läkaren för att få hjälp med oro och ångest, så kan det bli ännu värre för oss. Vi behöver förstå oss själva och anpassa våra liv för att skapa harmoni inom oss.

Är det någonting man föds med eller är det någonting man utvecklar under livets gång?

Vi föds med högkänslighet. Genom att vi förstår hur vi själva fungerar, att vi blir överväldigade av att ta in så mycket känslor och intryck, så kan vi hjälpa oss själva att leva i bättre balans. Vissa perioder är vi mer harmoniska och då upplevs vi kanske inte lika högkänsliga, vi tål mer. Medans andra perioder så kan vi reagera på mycket. Många har olika allergier och intoleranser och det kan vi se som ett sätt för vårt känslomässiga system att reagera på att det är för mycket att hantera.

Om man bara har ett eller några av de tecken som pekar på högkänslighet, kan man ändå räkna in sig under den benämningen?

Det finns ett bra test att göra här på hspforeningen.se »

Är det lika vanligt förekommande hos män som hos kvinnor?

Ja

Upplever du att människor ser högkänslighet som en tillgång eller ett ”handikapp”?

Jag hoppas att så många som möjligt börjar se fördelarna med att vara högkänsliga. Det är en otrolig kraft!

Anser du högkänslighet är tecken på att man även är introvert?

Av oss som är HSP så är ca 30 % extroverta, resterande är introverta.

Helena-Magdalena – Föreläsare och författare

Är man mer mottaglig för det andliga som högkänslig eller har det inte någonting med varandra att göra?

Vi är mer inkännande och uppfattar det subtila i omgivningen, det gör oss mer mottagliga, därför kan det vara så att vi även är mer intresserade av att utveckla vår medialitet mer.

En bekant som är högkänslig säger att han kan känna plötsliga och häftiga känslor, likt förälskelse, vilket aldrig hänt mig? Är det möjligt att högkänsliga personer kan ha så vitt skilda upplevelser?

Vi kan ha skilda upplevelser. Våra känslomässiga system kan reagera på olika sätt för olika saker.

Jag känner ofta att jag tappar energi när det är mycket människor runt mig, det blir väldigt mycket intryck på en gång. Finns det något sätt att kringgå, då arbete eller annat kräver att man är på plats?

Vi behöver skapa balans så att vi hinner smälta alla intryck och ladda våra batterier i vårt dagliga liv. Att hitta balansen med det är a och o. Då kan vi klara det mesta.

Vi som är HSP är väldigt mentalt starka, då vi är så vana att bearbeta våra känslor på ett djupare plan. Därför är det viktigt att ha en arbetsplats som är bra för oss, där vi känner att vi inte blir så överväldigade så vi far illa. Om man dessutom har ett hektiskt privatliv så kan det vara svårt att känna att man orkar med. Då behöver man göra förändringar i sitt liv.

Känner du till om man några rättigheter som högkänslig? Kan man till exempel be om ett eget kontor om man sitter i ett öppet kontorslandskap?

HSP är inte ett vedertaget begrepp, inte heller en funktionsnedsättning, därför har vi inga andra rättigheter på det sättet. Men genom att vi förklarar våra behov så kan vi säkert komma långt i diskussioner på till exempel arbetsplatser

Du håller även föreläsningar i ämnet, var och när kan man se dig?

Jag har föreläsningar under våren i Sverige och Finland.

Här finns mer info »

E-kurs

Jag har även skrivit en e-kurs: Skapa harmoni i ditt liv som högkänslig,
Kursen hittar du här»

Har du någon hemsida där man kan läsa mer om ämnet

Jag har ännu inte så mycket information på min hemsida om högkänslighet men varmt välkommen att titta in ändå.

www.helena-magdalena.com »

Queendom.se • Be a Queen of fucking everything! © Copyright - 2021