Christina ger dig karta och kompass för att komma vidare

Har du fastnat i din utveckling och har svårt att komma vidare? Drabbats av en svår förlust eller lider av en livskris? Det finns många skäl och anledningar till att man då och då hamnar ur balans. Med kunskap och förståelse erbjuder Christina sina mediala förmågor och ger dig karta och kompass att komma vidare i livet.

Christina, du arbetar bland annat som rådgivare för personlig utveckling, men även som medium. Upplever du att dina mediala färdigheter kan verka skrämmande för någon som söker din hjälp?

Ja, jag tror att det kan verka skrämmande för en del personer eftersom själva området medialitet är för dem obekant och de inte riktigt vet vad de kan förvänta sig av en reading, såvida de inte varit hos mig tidigare. Mitt arbete inom det mediala skall verka för tydlighet så att människor inte behöver undra vad som sägs vilket också leder till lugn och ett avslappnat förhållningssätt.

Mitt syfte med att erbjuda readings är att erbjuda människor kunskap, förståelse, insikt, bekräftelse, tillit, omtanke och inte minst trovärdighet. En reading ska hjälpa och inte skrämma människor. Jag pratar inte om döden eller hemskheter. Mitt arbete vill jag ska erbjuda människor något de känner sig trygga med.

Upplever du att det finns en mer öppen syn på mediala krafter idag? Vad tror du är de vanligaste fördomarna?

Ja, jag upplever att människor är mer naturligt inställda till det mediala idag inte minst i takt med det ökade intresset för andlig medvetenhet, värdet av medveten närvaro och att ex hälsa i sig fått ett större inflytande p g a en ökad medvetenhet. Människor vill må bättre och en ökad medvetenhet bidrar stort till ökat välbefinnande.

De vanligaste fördomarna är att man som medium kan få fram exempelvis vinstraderna på spel i olika former och kan man inte det, är man inte genuin som medium. De som har fördomar vill gärna koppla ihop mediumskapet med pengar snarare än innehåll.

Vissa har fördomar om att man som medium kan svara på alla frågor, ex adressen man ska flytta till, gärna ge en funktionsbeskrivning på jobbet man kommer få, den blivande partnerns namn osv. Ofta får jag mycket information som jag förvånar mig själv. Arbetet med andevärlden är fantastiskt på många olika sätt, däremot inte något jag tar för givet. Jag tycker det är klokt att hålla en hyfsat ödmjuk inställning för att bibehålla en öppenhet utan fördomar och egoistiska krav.

Om jag vänder mig till dig för att få hjälp utan att tro på din mediala kraft, kommer resultatet av ditt arbete påverkas av det?

Nej.

Har du någon typisk kund? Är det både kvinnor och män och i vilken åldersgrupp?

Det är övervägande kvinnor som kommer till mig även om killar och män absolut ökat de senaste åren. Det är väldigt roligt att fler män över 50 även bokar tid för personlig utveckling.

Mina klienter är ”världens bästa” får jag lov att säga och de är personer från alla samhällsklasser och i olika åldrar, dock oftast över 25. Min äldsta klient är 91 år. Det är flest kvinnor mellan 40-65 år som kommer till mig inom det mediala.

Inom personlig utveckling är det kvinnor och män från 20 och uppåt. Kvinnor överväger.

Jag har klienter som är allt från byggnadsarbetare, ingenjörer, socialarbetare, förskolelärare, läkare, psykiatrer, psykoterapeuter, rektorer, lärare, företagare, fastighetsskötare, bilmekaniker, lastbilschaufförer, djursjukvårdare m fl.

Kan du berätta om dina mediala gåvor och hur de kan hjälpa mig? Händer det att du tar fel eller inte får kontakt?

Sedan barnsben har jag sett ”osynliga djur och människor” vilket jag trodde alla andra barn också såg. När jag förstod att det inte var så, tystnade jag om vad jag upplevde och vad jag såg. Tack vare djuren utvecklade jag min tankeförmåga att överföra och ta emot bilder i syfte att nå en tydligare kommunikation och öka samarbetet mellan mig och djuren. Det bidrog till ökad information om ex hälsa, rädslor, ångest etc som även djur kan känna precis som människor. Med den informationen kunde jag bättre hjälpa djuren nå till målen och må bra på vägen. Dessutom förmedla informationen till djurägare i syfte att öka medvetenhet och förståelse.

På samma vis arbetar jag med människor. Jag tonar in på energin kring Dig, förmedlar information om Dig i syfte att beskriva Dig så att Du förstår att det är Dig jag pratar om. Det är ett sätt för mig att bygga upp energin, vilket är mitt bränsle enkelt uttryckt. Med den energin ”kopplar jag upp mig” för att komma i kontakt med andevärlden som förmedlar den informationen Du behöver där Du befinner Dig i livet.

Jag pratar om nuet, i viss mån dåtid och så även i framtid. Jag håller mig inom ramen av 1,5 år i framtiden och jag brukar hålla mig sånär som på någon månad hit eller dit. Tiden är svårast, däremot vet ju klienten var i tiden jag befinner mig.

Min uppgift är inte att ställa min klient frågor utan att fråga andevärlden, som sedan hjälper till att förmedla de svar klienten önskar/behöver. Det är inte något jag bestämmer över. Jag agerar tolk mellan andevärlden och Dig. Min uppgift är att ta emot informationen och förmedla den så tydligt och konkret jag bara kan.

Ibland händer det att man får kontakt med en avliden anhörig, vän, granne eller liknande och det är inte något jag bestämmer över. Min roll är att beskriva personligheten, karaktären, detaljer och liknande för att Du ska kunna identifiera personen från andevärlden. Därefter förmedla budskapet.

Jag skulle önska att jag kunde bestämma eller lägga in en ”order” om vem som ska komma från andevärlden, men tyvärr har jag inte lyckats med det konststycket än även om jag kan få information om avlidna personer som finns/funnits i Ditt liv genom att bara tona in på Ditt aurafält, d v s det energifält som omger Dig. Där samlas all information om Ditt liv inklusive möten med andra människor etc. Därför talar jag aldrig om att det är att betrakta som ”bevis” bara för att jag kan förmedla information om en död anhörig till någon då jag inte anser det som ett bevis i vetenskaplig bemärkelse, även om jag ”vet” och förstår att jag har kontakt med en död anhörig. Vill bara vara tydlig med vad man generellt kan och bör betrakta som bevis.

Självfallet upplever både jag och klienter att de har kontakt med sina anhöriga då de får så mycket information jag omöjligt kan veta, så ja, jag ”vet” att jag har den kontakten. Jag vill ändå bara vara tydlig med vad man kan betrakta som ”bevis”. De som fått kontakt med sina anhöriga känner givetvis det. Det är så starka känslor att de inte går att missta sig på. Ibland får jag frågan hur man kan ”veta”. Jag brukar svara att man definitivt känner det. Det är mycket starka känslor man inte kan missta sig på.

Jag arbetar som mentalt medium. Som mentalt medium använder jag mig främst av verbal kommunikation för att agera länk mellan andevärlden och människor som lever här på jorden.

(Det finns flera olika mediumskap. Det mediumskap som kan erbjuda bevis om att livet efter döden existerar är s k fysiska medium. )

Genom att ta emot en reading upplever människor sig nå läkning, lindring, nå insikter, få förklaringar, informationer, hopp och tillit, bekräftelse på det de redan vet men förstår att jag omöjligt kan veta. En reading erbjuder även insikter och kunskaper, kännedom om sådant de tidigare inte visste men senare får bekräftat.

Visst kan det hända att jag felar och missuppfattar men en reading ska alltid till 75% stämma annars skulle jag inte vilja ta betalt. Det som sägs i framtiden kan givetvis inte bekräftas utan där får helt enkelt tiden utvisa. Det är få gånger jag känner att något inte känns bra och då brukar jag själv känna det och be om personen vill komma tillbaka efter en tid för att jag ska ”nollställa” mig. Självfallet utan betalning. Det är oerhört viktigt för mig att det blir korrekt information och att den stämmer. Jag har inte alla svar på hur det kommer sig att det kan bli fel utom att det hänt att personen som kommer efter kan vara den som skall ha informationen då det de facto hänt. I ett par fall har jag faktiskt fortfarande ingen aning om varför informationen inte stämt. Jag kan egentligen aldrig utlova någonting mer än att jag ska göra mitt bästa. Varje reading är unik och jag tar aldrig andevärlden för given, även om jag vet att de aldrig sviker mig. Jag får ”nollställa” mig inför varje reading. Varje dag. Varje vecka. Alltid.

Vid vilka tillfällen i livet behöver jag ska söka hjälp?

När Du känner att Du behöver. Det är det enklaste svaret jag kan ge. Lika lite som andevärlden sviker mig vågar jag säga att de inte heller sviker Dig. Behöver man hjälp, får man alltid hjälp. Kanske inte alltid på det sätt man själv vill, men förmodligen är det för att man inte förstår att man behöver den hjälp som erbjuds – inte den man själv vill ha där och då.

Är kvinnan mer sensitiv och har mer kontakt med sina känslor?

Nej, det tror jag egentligen inte. Däremot tror jag det hänger ihop med psykosociala faktorer där kvinnor tycks ha en mer naturlig inställning till att ex prata i grupp, dela känslor med varandra etc emedan männen tycks ha varit lite mer begränsade med det. Slutsatsen kan vara att det känns mer naturligt för kvinnor att söka sig närmare sina känslor och kommunicera än för män. Ändå möter jag många män som är minst lika begåvade medialt och är i mycket god kontakt med sina känslor tillika sinnen. Jag tror däremot att våra samhälleliga preferenser påverkat stort.

Många oss pratar om att man har en magkänsla, vad betyder det? Bygger den på en mental erfarenhet eller handlar det om en medial förnimmelse?

Generellt talar man om magkänsla i samma andetag som man talar om det vi kallar intuition. Intuition vill jag mena är den känsla och uppfattning Du får inför en ex situation, plats eller ex vid ett möte med en annan person som ger Dig en ”medveten” bedömning utan att egentligen använda Din logik. Du får alltså en känsla, en uppfattning utan att Du ex analyserar eller tänker. Känslan är i regel omedelbar.

Intuitionen kan man träna genom i olika övningar. Gärna tillsammans med andra som kan erbjuda återkoppling direkt på plats.

Medial förnimmelse är något annat man kallar clairsentience. Det betyder förmågan att förnimma, d v s ana.

Tror du att mentala blockeringar kan ta fäste i kroppen rent fysiskt och skapa smärta? Om ja kan man förebygga med massage eller lösa upp blockeringar med massage /beröring?

Ja.

Ja, jag tror att massage kan bidra till att komma i kontakt med känslor som, om man lyssnar på dem och ägnar tid till dem, kan leda till att lösa upp blockeringar. Enbart massage utan engagemang känslomässigt tror jag inte leder till att lösa upp något annat än stela muskler och öka blodcirkulationen.

Vi är vad vi tänker? Tror du att tankens kraft påverkar den mentala sinnesstämningen? Kan man tänka sig till ett lyckligare jag?

Ja, absolut!

Genom tankar skapas känslor. Genom att lyssna och känna till våra känslor får vi information. Tack vare den informationen kan vi påverka, förändra och utveckla. Bara genom att förstå att vi kan påverka ökar vår självkänsla vilket leder till välbefinnande.

Jag tror däremot inte att det räcker med att enbart tänka. Vi behöver handla och agera i enlighet med våra tankar, först därefter upplever vi resultat och det igen leder till ökat välmående.

Tror du att det finns en möjlighet att komma tillbaka 100% efter en utbrändhet?

Jag tror inte man kan komma tillbaka 100% till den person man var innan utbrändheten.

Utbrändheten i sig har ett värde även om man verkligen inte upplever det så när man befinner sig i den, och inte heller helt efter. Jag vet av egen erfarenhet.

Däremot är min uppfattning att man absolut kan nå till ett fullständigt välbefinnande efter en utbrändhet även om viss prestationsförmåga är förminskad som exempelvis minnet. Vad som är bra är att minnet går att träna upp men att minnet skall återkomma till 100% utan aktiv träning efter utbrändhet tror jag blir svårt.

Min uppfattning är att utbrändhet kan leda till en annan inriktning i livet som är till FÖR Din utveckling, inte EMOT Din utveckling. Jag tror mer på att det kan vara till en stor hjälp just för att man behöver förändra saker i sitt liv som inte längre gynnar en, och inte heller gör en särskilt lycklig.

Är det en tillfällighet att allt fler får bokstavsdiagnoser, eller är det först nu vi satt ett namn på det? Handlar det om en rastlös själ eller sitter det fysiskt? Finns det möjlighet att komma till rätta med det utan medicinering? Är det någonting du behandlar?

Jag tror vi har fått fler s k ”stjärnbarn” till jorden i syfte att öka mänsklighetens medvetenhet. Dessa barn har särskilda begåvningar som behövs för jordens och mänsklighetens välmående. Deras syfte är enkelt uttryckt att sprida visdom, kunskap och bidra till ökade insikter.

Alla dessa barn är däremot inte s k stjärnbarn utan barn som har behov som inte blivit tillgodosedda och det handlar även om barn som blivit skadade av mänskligheten på något vis. Det blir konsekvenser människan har svårt att hantera och för att alls hantera det har människan behov av att diagnosticera i syfte att särskilja dessa barns behov från andras. Genom att göra så degraderas barnen och människor går i tron om att de då blir enklare att kontrollera. En del av den kontrollen tror jag handlar om medicinering istället för att erbjuda mänsklig närvaro som ofta kan vara oerhört krävande och påfrestande. Därför tror jag människor väljer medicinering istället för att engagera sig. Det är en svår utmaning då ex föräldrar behöver arbeta och kanske dessutom är ensamstående.

Hos barnen kan det sitta både fysiskt och själsligt vilket man enkelt kan förstå om man ex tänker sig barn som föds av missbrukande föräldrar. Barn får svåra konsekvenser av detta både fysiskt och själsligt och inte sällan upplever och förstår att de inte får samma förutsättningar andra barn får.

Rastlöshet, ja. Det kommer av stress och ångest p g a att de inte själva vet eller förstår hur de ska hantera sina känslor och/eller sin situation.

Ja, jag tror, utan att vara någon specialist på detta att man kan komma tillrätta med stora delar av problematiken barn upplever, främst genom mänsklig närvaro, förståelse, krav och stimulans utifrån individens kapacitet, personlighet och utvecklingsnivå.

Nej, jag behandlar inte barn. Jag tar emot familjer där liknande problematik finns och arbetar med hela familjen i syfte att öka medvetenheten så att de tillsammans kan läka med hjälp av den kunskap, information och erfarenhet jag har. Jag behandlar dock inte enskilda barn eller minderåriga. Däremot är man alltid välkommen hit som förälder och ta med sitt barn hit. Man kan givetvis även enkelt konsultera mig via telefon om man upplever det som enklare.

Tror du maten har någon betydelse för det mentala måendet? Kan man äta sig frisk?

Ja. Jag tror även att vissa är mer eller mindre mottagliga beroende på vilken inställning man har känslomässigt. Min uppfattning är att våra känslomässiga utmaningar oftast sätter sig i våra kroppar.

Jag tror att man behöver arbeta med sina känslor i kombination med att äta hälsosamt och i enlighet med vad just Din kropp behöver för näring för att bli frisk.

Har du något bra eller enkelt knep som man själv kan ta till för att komma ner i varv?

Ja, genom andningen.

Genom att koncentrera sig på sin andning och försöka få andningen att nå hela vägen ner till magen så skapar man utmärkta förutsättningar för att komma ner i varv. Med övning ger detta tämligen snabbt resultat. Du kan märka resultat efter ett par-tre dagar om Du gör det konsekvent och regelbundet. Genom att sitta bara några minuter regelbundet kommer Du känna att det går lättare att komma ner i en lugnare andning som även går hela vägen ner till magen.

Ibland på man känna sig dränerad på energi av vissa människor. När du använder dig av din mentala kraft, blir du själv påverkad / utmattad?

Inte när jag är en s k öppen kanal och har en direkt kontakt med andevärlden. Då får jag energi. Om jag skulle bli avbruten flera gånger under en reading skulle det ta av energin då jag behöver bygga upp den igen för att kanalisera. Utöver det så nej.

Händer det att du själv tappar fattningen? Vad eller vem hjälper dig i balans?

Nej, aldrig. Ha, ha, jag skojar bara! Javisst tappar jag fattningen precis som alla människor. Jag är noga med att jobba med min egen personliga utveckling och deltar därför i olika kurser, seminarier mm för att mer koncentrerat investera i min egen utveckling. Jag bokar in mig för professionell rådgivning när jag känner att jag behöver. Utöver detta är det naturen och djuren som främst hjälper mig i balans. Därför spenderar jag mycket tid utomhus varje dag.

Min familj och mina vänner bidrar stort till att jag håller mig s a s jordad. En av mina vänner är som en syster till mig och hon är inte bara en fantastisk god vän, utan även god lyssnare vilket jag behöver för en inre balans. Min partner är en otroligt jordnära person som precis som jag hämtar kraft och energi från djur och natur vilket ger mig en stabilitet jag känner stor tacksamhet för.

Tror du alla har en medial förmåga som vi kan utveckla? Eller är det en gåva några få förunnade?

Jag är alldeles säker på att alla har mediala förmågor som, om de inte upplevs, kan tränas upp tämligen enkelt.

På mina kurshelger ser jag varje gång hur deltagarna utvecklar sina förmågor och det är lika fantastiskt varje helg att få vara en del av detta. En del deltagare tvivlar på sina förmågor men lagom till att de kommit in i helgen börjar de visa vilka förmågor de har. En del tror att de inte kan se en aura t e x, men jag kommer bevisa för alla att de visst kan!

Att utveckla sina mediala förmågor är både roligt, underhållande och rentav förvånande fantastiskt. Alla kan!

Är ögonen själens spegel och har vi verkligen en aura? Kan i så fall en aura vara detsamma som en personlig sfär?

Ögonens irisar är lika unika som Dina fingeravtryck. Det finns ingen i hela världen som har vare sig Dina irisar eller Dina fingeravtryck.

Om Du tittar in i någon ögon tillräckligt noga ser Du hela universum.

Titta på en bild på universum och sedan i någons ögon, så ser Du. Jag kan uppleva att genom att se in i någons ögon, tar Du även del av den personens själ så till viss del är nog ögonen en spegling av själens mående.

Allt levande har en aura. Alla människor. Alla djur. Allt levande. Det är ett energifält likt ett stearinljus låga med fler färger.

Ja, jag kan dela uppfattningen om att en aura, en människas energifält också är att betrakta som en människas personliga sfär. En ganska bra beskrivning.

Vad är din personliga övertygelse, händer allt av en mening eller skapar vi vårt eget öde?

Jag vill svara ja på båda frågorna här. Jag tror allt händer av en mening och jag tror absolut vi i stort skapar vårt eget öde även om jag också tror på att delar av våra livserfarenheter beror på det vi kallar karma.

Tror du att vi föds med ett mentalt bagage? Kan fobier eller liknande härstamma från tidigare liv eller bygger det enbart på miljö och händelser?

Ja, delvis. Genom att vi lever flera/många liv samlas mentala erfarenheter i samband med varje födelse så på så vis följer det med som bagage.

Ja, eftersom alla energier följer med oss i vår aura som ett enda stort dna-bibliotek kommer även känslor och erfarenheter som ex fobier komma upp till ytan i nästkommande liv. Fobier exempelvis kan lockas fram av att vi befinner oss i liknande miljöer vi tidigare upplevt då de uppkom.

Detta är det som gjorde att jag utvecklade Semimeditationer (se mer om det på min hemsida »). Jag fann att genom dessa semimeditationer kunde personer lösa upp blockeringar som ex olika rädslor men även sorger, trauman och andra utmaningar. Det går med andra ord att lösa upp det som hindrar oss i vår vardag.

Jag har läst någonstans att födelsemärken kan vara efterlämningar från upplevelser/skador från tidigare liv, Tror du att det finns någon sanning i det?

Ja, i vissa fall tror jag det är så.

Har vi en tvillingsjäl? Är det i så fall meningen att vi ska träffas och kommer vi att känna igen varandra?

Jag vet inte. Jag har hört andra ha den uppfattningen och jag vet att det finns en del litteratur som talar för det. Min egen uppfattning är att var och en av oss är unik, vilket då skulle utesluta en tvillingsjäl. Ändå finns hela universum och vad är det som säger att det inte finns någon därute?

Jag är öppen för möjligheten.

Finns det någon sanning i ”Ju svårare liv /prövningar man har desto högre och mer utvecklad själ?” Har du någon åsikt/övertygelse om det?

Jag tror att vi väljer våra prövningar innan vi föds och utifrån hur vi väljer att utmana dem utvecklas vi varifrån vilka slutsatser vi väljer att dra. Jag vill vara försiktig med att bedöma huruvida högre eller mer utvecklad man är som själ då jag upplever att det finns så många sidor en själ kan ha.

En själ har många rikedomar som kan användas på olika sätt och väljs att hanteras utifrån situation och känsloläge. Ibland väljer själar att hantera utmaningar på en inte alltför genomtänkt nivå p g a sin känslomässiga situation. Andra gånger väljer samma själ att hantera en utmaning med ett osedvanligt lugn och med en tillit som inte fanns i föregående situation. Vad avgör klokskapen? Det är en svår fråga tycker jag.

Min övertygelse är att, genom acceptans, varande, icke dömande eller bedömande har man uppnått en mycket hög nivå av medvetenhet.

Beroende på hur man förvaltar sina erfarenheter och vad man gör med dem, utvecklar man sin medvetenhet och klokskap.

På din hemsida pratar du om att vi alla har en guide/följeslagare. Vad är guidens syfte? Kan jag känna närvaron? Kan guiden påverka mina handlingar?

Guidens syfte är att stödja Dig i Dina val och handlingar, finnas vid Din sida som en skyddande energi och förmedla visdom och kunskap till Dig i den mån det efterfrågas av Dig.

Du kan känna närvaron. Jag brukar säga att vi oftast gjort det som barn när vi står där framför handfatet för att borsta tänderna under kvällen och vi får den där känslan av att ”någon står bakom oss” och vi tittar men vi ser ingen… Det är vår guide.

Guidens syfte är att erbjuda sin visdom i den mån Du ber om det. Utifrån det kan Du fatta beslut om Du önskar och då tillåta Dig påverkas Din guids informationer.

Du utför även konsultationer i form av ”Readings” och ”Rådgivning och Personlig utveckling” det senare är lätt att förstå syftet. Men vad innebär en ”Readings”? Är det någon form av självkännedom? Vad är skillnaden?

Under en reading (som betyder läsning) är syftet att jag hämtar information om Dig, till Dig och för Dig för att delge Dig bekräftelse, förståelse, lindring, upplysning och information i syfte att gynna Dig där Du befinner Dig i livet. Jag ”lånar” Dina öron kan man säga där jag inte behöver någon information alls av Dig, då det är min uppgift att förmedla informationen till Dig. Efter en reading har man mycket att tänka på och den skall även erbjuda information om framtiden i syfte att bekräfta, trösta, bringa hopp och tillit. Du får information som Du själv bett om alternativt tänkt på. Det plockar andevärlden upp och förmedlar till Dig via mig.

Du kan även få information Du inte känner till och syftet är alltid att andevärlden vill hjälpa. En reading är absolut för självkännedom.

Personlig utveckling handlar kort om att hitta karta och kompass i livet. Att identifiera flaskhalsar och finna sin egen intention i livet och genom en dialog med mig, där min uppgift är att ställa de ”rätta” frågorna – för Dig att svara på.

Du identifierar vilka hinder som ligger i vägen, varför de har uppkommit, får förståelse för Dina beslut och händelser i Ditt liv som gör att Du kan läka och gå vidare, dit Du önskar. Jag hjälper till med att klargöra vad det är Du verkligen vill, önskar och behöver genom olika frågeställningar.

Personlig utveckling handlar också om självkännedom i allra högsta grad.

Kan du koppla ifrån din mediala kraft eller finns den ständigt med dig? Hur funkar det i ditt vardagsliv? Gör du en omedveten avläsning av människor du möter?

Jag är noga med att ”stänga ner” när jag arbetat klart, ändå kan jag ”känna av” situationer, platser och ibland personer men jag avbryter alltid i kontakt med människor. Jag skulle själv inte vilja att någon läser av mig utan att be om lov, varför jag själv inte gör det.

I perioder av utveckling är det svårt att stänga av i vardagen och då hanterar jag det genom promenader, vara ute på landet och umgås för att prata om helt andra saker. Det jordar mig och hjälper mig att återfinna min balans.

Nej, jag läser inte av människor mer än ”normala” människor gör och som sagt, jag gör inte det jag själv inte skulle önska. Jag tycker man ska be om lov först.

Kan jag ha hemligheter för dig? Känner du på dig om jag ljuger för dig?

Ja, Du kan ha hemligheter.
Ja, jag kan känna på mig om man ljuger.

Vi på Queendom fick många tankeväckande svar att fundera över! Allting behöver inte vara svart eller vitt, utan det finns många nyanser där emellan. Tack Christina,  för att du tog dig tid att ge oss så uttömmande svar på alla våra frågor! ❤️

Christina Rosenberg

Vill du veta mer eller komma i kontakt med Christina?
www.christinarosenberg.se »

Kurs / Konsultation

Medial och Personlig utveckling 5-7 April -2019. Läs mer »

Boka tid för enskild konsultation » 

Queendom.se • Be a Queen of fucking everything! © Copyright - 2021