Taggarkiv: Vackra människor

Är vackra människor lyckligare?

Det är inte bara ungdomar och vuxna som värderar attraktiva personer högt.

Även spädbarn vilar hellre blicken på ett vackert ansikte än en mindre tilltalande nuna.

Och det verkar som om gemene mans haussande av skönhet hjälper vackra människor framåt i livet. De har lättare att få jobb, högre lön, bli befordrade och de får bättre utvärderingar på sina jobbprestationer.

Attraktiva personer har i allmänhet bättre självkänsla, bättre psykisk och fysisk hälsa och har till och med något högre intelligens än de som är mindre attraktiva. (Verkligen?)

Ingen garanti för lycka

Men det tycks inte innebära någon garanti för lycka. Yrkesverksamma fotomodeller har lägre välbefinnande, behovstillfredsställelse och fler tecken på personlighetsstörningar än icke-modeller.

Källa: Kollega.se

Queendom.se • Be a Queen of fucking everything! © Copyright - 2021